چشـــــمانم دوخـــته بــه کــــوچـــه هــای ســـرد

مـــــــنتظر گـــرمای قــــدم هایی ایــــست...

کـــه بـــی خـــبر راه گـــم کـــرده اند

چون درختی در صمــــیمـ ســـرد....

کـــه شـــاخه هـایـــش، دلــــتنگ غـــنچه های بـــهاریست

دلتــــــنگ بــرگـــ هـایی کــه عاشـــقانه پـــرواز کـــردند

منـــــــــــتظر قـــدم های ســـــردیــست...

کــه بـــــوسه های ســــرد زمـــــین را بـــی بـــهانه پــــاسخ می دهــند

دلــــم در انــــتظار کـــسی ایست کــه سایـــه ای بــیش نــــیست

دلـــخوشم بـــه ســایــــه ای کـــه خیـــالیـست...... نیـــــــست.

+ تاريخ سه شنبه 10 دی1392ساعت 14:16 نويسنده Mim Mesle Mehdi |

پــــائــــیزکـــم ..... ســــلام

درود بـــر تــــو ای امــــــید خــــزان

قـــدم هــــایم خــ ـش خــ ـش بـــوســه هــای ســـردت را دلــــتـنگـــند

بـــوســـه هـــای بـــی ریـــا و بـــی ادعــا

مــــیان نــــغمه هـــای نــــــمـ نــمـ بــاران

و سکـــوت بـــــی حاصــــل غــــم

که آوای چـــکاوکـــ خــــــیال را می شــــــکنـــد.

+ تاريخ دوشنبه 1 مهر1392ساعت 20:0 نويسنده Mim Mesle Mehdi |

تنـــهایی سهــمی ایـــست بــــی انــتها

بــــــا هیــچ کس نـــمی توان تــــقسیم کـــرد

در چــــیزی نـــمی توان ضـــرب کــرد

بــــــا چــــیزی نـــمی توان جـــمع بـــست

حـــــتی کـــــــــمی هـم کم نــــمی شود

فــــقط و فــــقط بـــه تـــوان مــی رســــد

چه غریب اســت ایـــن تــــنهایی...

+ تاريخ شنبه 23 شهریور1392ساعت 14:25 نويسنده Mim Mesle Mehdi |