من ٬ در آن لحظــه ٬ کـــه چـــشم تــو بــه من مـــی نــــگرد

بــــرگ خــــشکیده ایــــمان را

در پنـــــجه بـــاد

رقــــص شیــــطانی خــــواهش را

در آتــــش سبز!

نــــور پــــنهانی بـــخشش را

در چـــــشمه مــــهر

اهــــــتزاز ابـــــدیت را مـــی بـــینم

بــــیش از ایــن ٬ سـوی نـــــگاهت ٬ نــــــتوانم نــــــگریست

اهـــــــــتزاز ابـــــدیت را

یـــــــارای تــــــماشایــم نــــیست

کـــــــــاش می گفـــتی چـــیست

آنـــــچه از چشـــم تـــو ٬ تـــا عــــمق وجـــودم جـــاریـــــست.

 

مشیری

+ تاريخ جمعه 17 بهمن1393ساعت 19:51 نويسنده Mim Mesle Mahdi |

چشمــهایم را می بـــندم

بغــض هــــایم را مـــی شکنم

و... ســـکوت مــــی کنم

در حسرت تکرار لحــــظه های با تو 

در اندوه روزهایی که بی تو خواهند گذشت

و من..

در خلـــوت لحـــــــظه هــای عـاشــــقانه ام

به گــرمای حضــــورت مـــــغرورم

و این ﺩﯾـــﻮﺍﻧﻪ ﮐــﻨﻨﺪﻩ ﺗــﺮﯾﻦ ﺣـــــﺲ ﺩﻧـﯿﺎﺳﺖ !

 

+ تاريخ جمعه 2 آبان1393ساعت 13:0 نويسنده Mim Mesle Mahdi |

آسمان اشــــک می ریـــزد...

برای لبـخند خورشیدی که اجبـــــاریست

برای ابـــــرهایی که دیگــــــــر رنـگـشان تـکراریست

نســـیمی که بی جهــــت در آســمان باقیـــست

و زمــین و هـــوایی کــه آب در آنــها جـــاریـــست

.

.

.

تنـــها هـــــوای تـــوست کـــه زیــر چــــــتر دلـمـ خـــالیـست

مـــلالی نـــیست...

ایـن دلــــ بـــه هـوایـــــت هـم راضـــیست

+ تاريخ شنبه 5 مهر1393ساعت 22:0 نويسنده Mim Mesle Mahdi |